Kontakt

vytlačiť

Fakturačné údaje

ZUS servis, s.r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)

IČO:36 662 780 DIČ:SK 2022228978

Kontakty
email: pilnik.vladimir@zsnp.sk
telefón: 0902 907 093


Obchodné spoločnosti ZUS

ZUS stav, s.r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)

IČO: 514 789 19
DIČ: 2120716455
IČ DPH: SK2120716455

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici v oddiely Sro,Vložka č. 33854/s

ZUS servis, s.r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)

IČO: 36 662 780
DIČ: 2022228978
IČ DPH: SK2022228978

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici v oddiely Sro,Vložka č. 11957/s

 

 

Kontaktné osoby

Vedenie spoločnosti

Meno, priezvisko Funkcia Email Telefón
Ing. Slavomír Pilnik riaditeľ (konateľ) spilnik_zus@zsnp.sk 0902 907 011
Radovan Puliš spoločník rpulis@centrum.sk 0902 907 092
Milan Murín spoločník   0902 907 091
Vladimír Pilnik obchodná činnosť, špecialista pilnik.vladimir@zsnp.sk 0902 907 093

 

Účtovníctvo, fakturácia

Meno, priezvisko Funkcia Email Telefón
Ing. Eleonóra Karulová hlavný účtovník, ekonóm karulova.eleonora@zsnp.sk 0902 907 160
Patrícia Chmelová referentka sklad. hospodárstva chmelova.patricia@zsnp.sk 0902 907 172
Iveta Trubenová fakturácia trubenova.iveta@zsnp.sk 0902 907 161

 

Výrobná, konštrukčná časť

Meno, priezvisko Funkcia Email Telefón
Patrik Abrahám vedúci strediska pre servis mechano a zváračské práce
abraham.patrik@zsnp.sk 0902 907 060
Peter Chmelo zástupca vedúceho
  0902 059 453

 

Dopravná časť

Meno, priezvisko Funkcia Email Telefón
Emil Magula vedúci strediska pre servisné a inštalatérske práce strojov
  0902 907 086
Dominik Truben vedúci strediska pre dopravnú techniku a servis   0910 499 338