Servisná činnosť

Montáž, servis, opravy a údržba mechano

Servisné práce

vytlačiť
ZUS servis s.r.o. poskytuje služby v nasledovných hlavných oblastiach
 • Opravy a údržba technologických zariadení
 • Montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení
 • Montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení
 • Montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení
 • Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích, vrátane OP a OS
 • Opravy vyhradených technických zariadení elektrických, vrátane OP a OS
 • Opravy vyhradených technických zariadení plynových, vrátane OP a OS
 • Opravy a údržba dopravno-manipulačnej techniky
 • Opravy a údržba cestných motorových vozidiel
 • Vykonávanie ročných prehliadok VZV - Technická kontrola motorového vozíka v zmysle STN ISO 3691
 • Zámočnícke a zváračské práce
 • Elektroinštalačné práce
 • Vodoinštalačné a kúrenárske práce
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Montáž technologických celkov vrátane montáže energetických médií (plyn, voda, vzduch, elektrika)
 • Kovoobrábanie, výroba ND
 • Operatívny prenájom vysokozdvižných vozíkov
 • Realizácia investičných technologických celkov - rozvody energetických médií, výroba a montáž OK
 • Premiestňovanie technologických zariadení do 50t, repasie technologických zariadení.
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Stavebné práce a prípravné práce k realizácií stavby
 • Pneuservis pre vozidlá do 3,5 tony

 


Servis mechano

 • Zámočnícko - údržbárske práce
 • Zváračské práce, zváranie ocelí triedy 17*, zváranie Al materiálov
 • Opravy prevodoviek, hnacích a hnaných valcov, technologických celkov, obrábacích strojov, ventilátorov
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Montáž a oprava hydraulických jednotiek, rozvodov a agregátov technologických zariadení
 • Montáže rozvodov vody, vzduchu, kúrenia a vzduchotechnických potrubí
 • Montáž, oprava a výmena vykurovacích jednotiek
 • Výroba a renovácia ND (sústruženie, frézovanie,strihanie, ohýbanie, pílenie,...)
 • Odstraňovanie závad z vykonaných OP a OS (plyn, tlak, zdvíhacie zar.)

Servis DMT

 • Servis VZV DESTA - servisné stredisko
 • Predpredajný servis VZV DESTA
 • Záručný, pozáručný servis VZV DESTA
 • Opravy vozidiel Multicar, Microcar
 • SO a GO motorov ZETOR
 • BO, SO, GO nakladačov UN, UNC
 • BO, SO, GO elektrických akumulátorových vozíkov
 • Operatívny prenájom VZV
 • Realizácia STK technologických vozidiel v zmysle STN ISO 3691