Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

26.01.2018 09:36:59 | vytlačiť
Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica
Názov stavby „PRESTAVBA VEŽE – ROZŠÍRENIE PRIESTOROV RAZIARNE.“
„ÚPRAVY VNÚTORNEHO ÁTRIA ADMINISTRATÍVNEHO.“
„Oprava striech a fasád Mincovne Kremnica š.p.“
„Vnútorné stavebné úpravy objektu - Nová Mincovňa.“
„Oprava priestorov sústružne.“
„Inštalácia nového transformátora 1000kVA 22/0,4.“
Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780
Názov odberateľa Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica
Miesto realizácie Kremnica
Termín začatia august 2017
Termín skončenia január 2018
Hodnota diela bez DPH 633 023,45 EUR

Novinky

26.01.2018 09:36:59 Referencie

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

Názov stavby „PRESTAVBA VEŽE – ROZŠÍRENIE PRIESTOROV RAZIARNE.“ „ÚPRAVY VNÚTORNEHO ÁTRIA ADMINISTRATÍVNEHO.“ „Oprava striech a fasád Mincovne ...

26.11.2017 09:35:34 Referencie

Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

Názov stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná ...

26.04.2017 09:35:34 Referencie

Dostavba skladovej haly

Názov stavby „Dostavba skladovej haly“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa JOLI s.r.o. Miesto ...