Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

26.11.2017 09:35:34 | vytlačiť
Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439
Názov stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439“
Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780
Názov odberateľa Mesto ŽIAR NAD HRONOM
Miesto realizácie ŽIAR NAD HRONOM
Termín začatia september 2017
Termín skončenia november 2017
Hodnota diela bez DPH 235 142,- EUR

Novinky

26.01.2018 09:36:59 Referencie

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

Názov stavby „PRESTAVBA VEŽE – ROZŠÍRENIE PRIESTOROV RAZIARNE.“ „ÚPRAVY VNÚTORNEHO ÁTRIA ADMINISTRATÍVNEHO.“ „Oprava striech a fasád Mincovne ...

26.11.2017 09:35:34 Referencie

Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

Názov stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná ...

26.04.2017 09:35:34 Referencie

Dostavba skladovej haly

Názov stavby „Dostavba skladovej haly“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa JOLI s.r.o. Miesto ...