Novinky

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

26.01.2018 09:36:59 / Referencie

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

Názov stavby „PRESTAVBA VEŽE – ROZŠÍRENIE PRIESTOROV RAZIARNE.“ „ÚPRAVY VNÚTORNEHO ÁTRIA ADMINISTRATÍVNEHO.“ „Oprava striech a fasád Mincovne Kremnica š.p.“ „Vnútorné stavebné ...


Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

26.11.2017 09:35:34 / Referencie

Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

Názov stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, ...


Dostavba skladovej haly

26.04.2017 09:35:34 / Referencie

Dostavba skladovej haly

Názov stavby „Dostavba skladovej haly“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa JOLI s.r.o. Miesto realizácie Diakovce Termín začatia marec 2017 Termín skončenia apríl ...


Oprava časti fasád Mincovne Kremnica, š.p., Oprava priestorov 2.N.P.-Rytcovňa

26.12.2016 09:33:33 / Referencie

Oprava časti fasád Mincovne Kremnica, š.p., Oprava priestorov 2.N.P.-Rytcovňa

Názov stavby „Oprava časti fasád Mincovne Kremnica, š.p.“ „Oprava priestorov 2.N.P.-Rytcovňa“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: ...


HALY NA SKLADOVANIE PRODUKTOV RASTLINNEJ VÝROBY

26.11.2016 09:32:01 / Referencie

HALY NA SKLADOVANIE PRODUKTOV RASTLINNEJ VÝROBY

Názov stavby „Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, ...


Obec Vysoká pri Morave

26.07.2016 09:30:47 / Referencie

Obec Vysoká pri Morave

Názov stavby „Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, ...


Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.

26.08.2015 09:29:54 / Referencie

Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.

Názov stavby „Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, ...


Rekonštrukcia športovej haly

20.08.2015 09:28:53 / Referencie

Rekonštrukcia športovej haly

Názov stavby „Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitru“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Technické ...


Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitru

24.12.2014 14:11:28 / Referencie

Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitru

Názov stavby „Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitru“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Mesto ...


Modernizácia opláštenia výrobnej haly.

20.12.2014 14:10:45 / Referencie

Modernizácia opláštenia výrobnej haly.

Názov stavby „Modernizácia opláštenia výrobnej haly.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa TUBAPACK a.s., Žiar nad Hronom Miesto ...


Oprava striech a fasád dom č. 25/26 s Rytcovňa

24.11.2014 14:10:00 / Referencie

Oprava striech a fasád dom č. 25/26 s Rytcovňa

Názov stavby „OPRAVA STRIECH A FASÁD DOM Č. 25/26 S RYTCOVŇA“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov ...


Tlačiareň cenín – prestavba a prístavba prevádzkového objektu.

24.06.2014 14:09:22 / Referencie

Tlačiareň cenín – prestavba a prístavba prevádzkového objektu.

Názov stavby „Tlačiareň cenín – prestavba a prístavba prevádzkového objektu.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Mincovňa Kremnica ...


Autoservis Ziman s.r.o.

15.05.2014 14:08:30 / Referencie

Autoservis Ziman s.r.o.

Názov stavby „Autoservis Ziman s.r.o.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Autoservis Ziman s.r.o., Na Rybníky 435/19A ...


Oprava a náter nosnej oceľovej konštrukcie lávky a horúcovodu cez rieku Hron.

24.11.2013 14:07:35 / Referencie

Oprava a náter nosnej oceľovej konštrukcie lávky a horúcovodu cez rieku Hron.

Názov stavby „Oprava a náter nosnej oceľovej konštrukcie lávky a horúcovodu cez rieku Hron.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: ...


Dodávka a montáž vodného tobogáňa.

24.07.2013 14:06:50 / Referencie

Dodávka a montáž vodného tobogáňa.

Názov stavby „Dodávka a montáž vodného tobogáňa.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Technické služby Žiar nad Hronom ...


Výrobná hala – Obec Východná.

20.10.2012 14:05:52 / Referencie

Výrobná hala – Obec Východná.

Názov stavby „Výrobná hala – Obec Východná.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Obec Východná, Východná Miesto realizácie Východná Termín ...


Banská Bystrica – oprava zábradlia na rieke Hron.

15.10.2012 11:06:08 / Referencie

Banská Bystrica – oprava zábradlia na rieke Hron.

Názov stavby „Banská Bystrica – oprava zábradlia na rieke Hron.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa SVP ...


NEMAK Slovakia – realizácia stavebných úprav pre nové výrobné linky.

15.07.2012 11:05:06 / Referencie

NEMAK Slovakia – realizácia stavebných úprav pre nové výrobné linky.

Názov stavby „NEMAK Slovakia – realizácia stavebných úprav pre nové výrobné linky.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: ...


Oprava strechy a VZT – jedáleň.

20.07.2011 11:04:08 / Referencie

Oprava strechy a VZT – jedáleň.

Názov stavby „Oprava strechy a VZT – jedáleň.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Mincovňa Kremnica š.p., ...


Prekrytie 2.nádvoria Mincovne Kremnica š.p. – výrobná hala

15.02.2011 11:03:06 / Referencie

Prekrytie 2.nádvoria Mincovne Kremnica š.p. – výrobná hala

Názov stavby „Prekrytie 2.nádvoria Mincovne Kremnica š.p. – výrobná hala“ – zmluva č. 2010/25 Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar ...