Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.

26.08.2015 09:29:54 | vytlačiť
Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.
Názov stavby „Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.“
Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780
Názov odberateľa ELKOND HHK, a.s., Trstená
Miesto realizácie Trstená
Termín začatia máj 2015
Termín skončenia august 2015
Hodnota diela bez DPH 405 939,- EUR/td>

Novinky

26.01.2018 09:36:59 Referencie

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

Názov stavby „PRESTAVBA VEŽE – ROZŠÍRENIE PRIESTOROV RAZIARNE.“ „ÚPRAVY VNÚTORNEHO ÁTRIA ADMINISTRATÍVNEHO.“ „Oprava striech a fasád Mincovne ...

26.11.2017 09:35:34 Referencie

Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

Názov stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná ...

26.04.2017 09:35:34 Referencie

Dostavba skladovej haly

Názov stavby „Dostavba skladovej haly“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa JOLI s.r.o. Miesto ...