Referencie

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

26.01.2018 09:36:59 / Referencie

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

Názov stavby „PRESTAVBA VEŽE – ROZŠÍRENIE PRIESTOROV RAZIARNE.“ „ÚPRAVY VNÚTORNEHO ÁTRIA ADMINISTRATÍVNEHO.“ „Oprava striech a fasád Mincovne Kremnica š.p.“ „Vnútorné stavebné ...


Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

26.11.2017 09:35:34 / Referencie

Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

Názov stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, ...


Dostavba skladovej haly

26.04.2017 09:35:34 / Referencie

Dostavba skladovej haly

Názov stavby „Dostavba skladovej haly“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa JOLI s.r.o. Miesto realizácie Diakovce Termín začatia marec 2017 Termín skončenia apríl ...


Oprava časti fasád Mincovne Kremnica, š.p., Oprava priestorov 2.N.P.-Rytcovňa

26.12.2016 09:33:33 / Referencie

Oprava časti fasád Mincovne Kremnica, š.p., Oprava priestorov 2.N.P.-Rytcovňa

Názov stavby „Oprava časti fasád Mincovne Kremnica, š.p.“ „Oprava priestorov 2.N.P.-Rytcovňa“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: ...


HALY NA SKLADOVANIE PRODUKTOV RASTLINNEJ VÝROBY

26.11.2016 09:32:01 / Referencie

HALY NA SKLADOVANIE PRODUKTOV RASTLINNEJ VÝROBY

Názov stavby „Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, ...


Obec Vysoká pri Morave

26.07.2016 09:30:47 / Referencie

Obec Vysoká pri Morave

Názov stavby „Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, ...


Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.

26.08.2015 09:29:54 / Referencie

Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.

Názov stavby „Zateplenie vonkajšieho povrchu, oprava striech výrobných hál a modernizácia systému vnútorného osvetlenia výrobných priestorov.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, ...


Rekonštrukcia športovej haly

20.08.2015 09:28:53 / Referencie

Rekonštrukcia športovej haly

Názov stavby „Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitru“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Technické ...


Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitru

24.12.2014 14:11:28 / Referencie

Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitru

Názov stavby „Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitru“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa Mesto ...


Modernizácia opláštenia výrobnej haly.

20.12.2014 14:10:45 / Referencie

Modernizácia opláštenia výrobnej haly.

Názov stavby „Modernizácia opláštenia výrobnej haly.“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa TUBAPACK a.s., Žiar nad Hronom Miesto ...