Oprava a náter nosnej oceľovej konštrukcie lávky a horúcovodu cez rieku Hron.

24.11.2013 14:07:35 | 
Oprava a náter nosnej oceľovej konštrukcie lávky a horúcovodu cez rieku Hron.
Názov stavby „Oprava a náter nosnej oceľovej konštrukcie lávky a horúcovodu cez rieku Hron.“
Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780
Názov odberateľa Dalkia Industry Žiar nad Hronom a.s., Žiar nad Hronom
Miesto realizácie Žiar nad Hronom
Termín začatia október 2013
Termín skončenia november 2013
Hodnota diela bez DPH 37 780,- EUR

Novinky

26.01.2018 09:36:59 Referencie

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

Názov stavby „PRESTAVBA VEŽE – ROZŠÍRENIE PRIESTOROV RAZIARNE.“ „ÚPRAVY VNÚTORNEHO ÁTRIA ADMINISTRATÍVNEHO.“ „Oprava striech a fasád Mincovne Kremnica š.p.“ „Vnútorné stavebné ...

26.11.2017 09:35:34 Referencie

Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

Názov stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, ...

26.04.2017 09:35:34 Referencie

Dostavba skladovej haly

Názov stavby „Dostavba skladovej haly“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa JOLI s.r.o. Miesto realizácie Diakovce Termín začatia marec 2017 Termín skončenia apríl ...