Rekonštrukcia osvetlenia v spoločnosti SAPA Profily a.s.

31.07.2008 10:51:05 | vytlačiť
Rekonštrukcia osvetlenia v spoločnosti SAPA Profily a.s.
Názov stavby „Rekonštrukcia osvetlenia v spoločnosti SAPA Profily a.s.“
Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780
Názov odberateľa SAPA Profily a.s., Žiar nad Hronom
Miesto realizácie Žiar nad Hronom
Termín začatia 01.06.2008
Termín skončenia 31.07.2008
Hodnota diela bez DPH 82 985,- EUR

Novinky

26.01.2018 09:36:59 Referencie

Mincovňa Kremnica š.p., Kremnica

Názov stavby „PRESTAVBA VEŽE – ROZŠÍRENIE PRIESTOROV RAZIARNE.“ „ÚPRAVY VNÚTORNEHO ÁTRIA ADMINISTRATÍVNEHO.“ „Oprava striech a fasád Mincovne ...

26.11.2017 09:35:34 Referencie

Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439

Názov stavby „Zvýšenie energetickej účinnosti exist. objektu MsÚ ZH so súp. č. 439“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná ...

26.04.2017 09:35:34 Referencie

Dostavba skladovej haly

Názov stavby „Dostavba skladovej haly“ Názov dodávateľa ZUS servis s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, IČO: 36 662 780 Názov odberateľa JOLI s.r.o. Miesto ...